Sportraad

Sportraad Knokke-Heist

Copyright ® 2010 sportraadknokkeheist

De Sportraad

De Sportraad van Knokke-Heist is een autonoom adviesorgaan dat bestaat uit een algemene vergadering en een raad van bestuur.

De algemene vergadering bestaat uit :

 

 • een afgevaardigde van elke erkende

sportvereniging

 • schoolsportgangmakers van alle in Knokke-Heist
 • gevestigde scholen
 • evt. gecoöpteerde leden

De raad van bestuur bestaat uit :

 

 • stemgerechtigde leden :

 • rechtstreeks verkozen bestuursleden (20)
 • evt. gecoöpteerde leden
 • schoolsportgangmakers (3)

 

 • niet-stemgerechtigde leden :

 

 • secretaris
 • sportfunctionaris

 

 • waarnemers :

 

 • schepen van sport
 • directeur vrije tijd en directeur vrijetijdsbeleid
 • vertegenwoordiger van elke fractie uit de

gemeenteraad

De raad van bestuur verkiest de voorzitter en de ondervoorzitter.

De raad van bestuur van de Sportraad van Knokke-Heist is paritair samengesteld, zoals voorgeschreven in het Gemeentedecreet van 4 mei 2007.

 

 

 

Sportraad en Raad van bestuur vzw Sportcentrum