Sportraad

Sportraad Knokke-Heist

De Sportraad

 

De Sportraad van Knokke-Heist is een autonoom adviesorgaan dat bestaat uit een algemene vergadering en een raad van bestuur.

 

De algemene vergadering bestaat uit :

 

 •      een afgevaardigde van elke erkende sportvereniging
 •      schoolsportgangmakers van alle in Knokke-Heist
 •      gevestigde scholen
 •      evt. gecoöpteerde leden

 

De raad van bestuur bestaat uit :

 

 •      stemgerechtigde leden :

    

 •         rechtstreeks verkozen bestuursleden (20)
 •         evt. gecoöpteerde leden
 •         schoolsportgangmakers (3)

 

 •      niet-stemgerechtigde leden :

 

 •         secretaris
 •         sportfunctionaris

 

 •      waarnemers :

 

 •         schepen van sport
 •         directeur vrije tijd en directeur vrijetijdsbeleid
 •         vertegenwoordiger van elke fractie uit de

         gemeenteraad

 

De raad van bestuur verkiest de voorzitter en de ondervoorzitter.

 

De raad van bestuur van de Sportraad van Knokke-Heist is paritair samengesteld, zoals voorgeschreven in het Gemeentedecreet van 4 mei 2007.

 

    

 

       Sportraad en Raad van

     bestuur vzw Sportcentrum

 

Copyright ® 2010 sportraadknokkeheist